E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Iechyd a Gofal & Blynyddoedd Cynnar Datblygiad Plentyn Y Wers - Y Meysysdd Datblygiad
Y Wers - Y Meysysdd Datblygiad
Datblygiad Corfforol
Datblygiad Ieithyddol
Datblygiad Cymdeithasol ac Emosiynol
Y Wers - Datblygiad Plentyn 0 - 8 Oed
Y Wers - Arsylwi ac Asesu
Y Wers - Damcaniaethwyr
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

< 1 2 3  >
DATBLYGIAD CORFFOROL
 
Maen bwysig bod gan gweithwyr gofal plant gwybodaeth eang o ddatblygiad corfforol plentyn au bod yn deall bod datblygiad corfforol yn gallu cael ei rannu mewn i ddwy elfen, sef datblygiad a thyfiant, oherwydd bod yna wahaniaeth sylweddol rhwng y ddau.

Tyfiant ywr broses lle maer celloedd yn gwahanu er mwyn cynyddu maint y corff, a datblgyiad ywr broses lle maer plant yn meistroli rheolaeth dros y corff.

Pan yn ystyried datblygiad corfforol dylid ystyried y canlynol:

cydsymudiad
rheoli symudiadau'r corff
ffyrfder y cyhyrau a chydbwysedd
ymwybyddiaeth synhwyraidd
magu hyder

Yn ogystal dylid hybur canlynol:

defnyddio sgiliau balans
meistroli symudiadau pan yn rhedeg, neidio, sgipio, hopian ayb /
cyd-gysylltiad y corff cyfan
defnyddio cryfder
ymarfer sgil

Sgiliau Motor Mn:

defnyddio sgiliau bysedd man (sgiliau llawdriniol)
defnyddio cyd-gysylltiad llaw a llygad
sgiliau rhoi a gosod