E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Iechyd a Gofal & Blynyddoedd Cynnar Datblygiad Plentyn Y Wers - Y Meysysdd Datblygiad
Y Wers - Y Meysysdd Datblygiad
Datblygiad Corfforol
Datblygiad Ieithyddol
Datblygiad Cymdeithasol ac Emosiynol
Y Wers - Datblygiad Plentyn 0 - 8 Oed
Y Wers - Arsylwi ac Asesu
Y Wers - Damcaniaethwyr
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

< 1 2 3  >
DATBLYGIAD IEITHYDDOL
 
Datblygiad Ieithyddol

Maen bwysig i bobl syn gweithio gyda plant i gael dealltwriaeth o sut mae plant yn dysgu cyfathrebu, yn ogystal r dulliau ar gweithgareddau y gall oedolion ddefnyddio i hybu datblgyaid ieithyddol y plant. Maen bwysig bod gan y gweithwyr plant ddealltwriaeth or camau ar dilyniant i ddatblgyiad ieithyddol a sut y gallant nhw helpu plant i gyfathrebun effeithiol.

Er mwyn hybu datblygiad ieithyddol y plant dylid bod y plant yn cael cyfle i:

 • wrando ar eraill
 • meddwl allan yn uchel
 • drafod syniadau
 • ddilyn cyfarwyddiadau
 • ddefnyddio geiriau yn feddylgar, gofalus ac yn ddychmygol
 • ddisgrifio gwrthrych neu ddigwyddiad
 • ddarllen neu dilyn cynllun
 • recordio gan ddefnyddio llun neu ddarn o ysgrifen
 • ymarfer ynganiad, mynegiad, tonyddiaeth
 • ddefnyddio iaith ddi-eiriol
 • ddefnyddio gramadeg, amser, defnydd bwrpasol o ddarnau o leferydd
 • ddefnyddio brawddegau cymhleth un gair, syml, anodd
 • ddefnyddio geirfa amrywiol
 • ddeall pwrpas iaith plant