E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Iechyd a Gofal & Blynyddoedd Cynnar Datblygiad Plentyn Y Wers - Y Meysysdd Datblygiad
Y Wers - Y Meysysdd Datblygiad
Datblygiad Corfforol
Datblygiad Ieithyddol
Datblygiad Cymdeithasol ac Emosiynol
Y Wers - Datblygiad Plentyn 0 - 8 Oed
Y Wers - Arsylwi ac Asesu
Y Wers - Damcaniaethwyr
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

< 1 2 3  >
DATBLYGIAD CYMDEITHASOL AC EMOSIYNOL
 
Datblygiad Cymdeithasol ac Emosiynol
 

Mae bod gydag eraill ac adeiladu perthynas gydag eraill yn sgil cymdeithasol pwysig iawn, ac yn un syn bwysig iawn i blant ei ddatblygu. Mae rhoi cymorth a hybur plentyn i ddatblgyur sgil yma yn ran annatod o weithio gyda plant mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar.

Mae deall damcaniaethau o ddatblgyiad cymdeithasol ac emosiynol yn ogystal yn factor pwysig iw ddeall aI ddysgu gan y bod rhain yn edrych ar sut mae plant yn gweld eu hunaian, ac yn dleio gyda hunan hyder a hunan ddelwedd. Mae rhain hefyd yn delio gydag effeithiau gwahaniad a cholled, a sut y dylai gweithwyr plant ddelio gyda plant sydd wedi cael profiad o sefyllfaoedd tebyg.

Maen bwysig iawn bod pob plentyn yn cael ei hybu i:

  • gysylltu gyda ffrindiau neu perthnasau
  • gysylltu gyda oedolion neu blant nad ydynt yn eu nabod
  • rhannu gwagle, deunyddiau
  • cyd-gysylltu gyda eraill
  • cymryd tro
  • gweithio mewn grŵp, gyda phartneriaid
  • edrych am arddangosiad o deimladau e.e. hapus, ymlacio, hunan hyder, balch, trist, ayb

Maen hynod o bwysig wrth ystyried y meysydd datblygiadol uchod bod pob plentyn yn cael ei arsylwi ai asesu yn aml, a bod yr arsylwadau yma yn cael eu recordio au cadw yn ddiogel. Mi fydd yr asesiadau yma wedyn yn medru cael eu defnyddio fel cofnod or hyn y mae plentyn yn gallu neu yn methu gwneud er mwyn e.e. paratoi gweithgareddau addas, ysgrifennu adroddiadau ayb.