E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Iechyd a Gofal & Blynyddoedd Cynnar Datblygiad Plentyn Y Wers - Datblygiad Plentyn 0 - 8 Oed
Y Wers - Y Meysysdd Datblygiad
Y Wers - Datblygiad Plentyn 0 - 8 Oed
Oedran 0 – 6 mis
Oedran 6 – 12 mis
Oedran 1 – 2 mlwydd oed
Oedran 2 – 4 mlwydd oed
Oedran 4 – 6 mlwydd oed
Oedran 6-8 mlwydd oed
Y Wers - Arsylwi ac Asesu
Y Wers - Damcaniaethwyr
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

< 1 2 3 4 5 6  >
OEDRAN 0 – 6 MIS
 
Oedran 0 – 6 mis
 

Datblygiad Corfforol

 • Codi tegannau
 • Pwyntio tuag at gwrthrychau amrywiol
 • Medru rhoi tegannau bychan mewn i degannau eraill

Datblygiad Deallusol

 • Medru deall anghenion sylfaenol e.e. bwyd, cwsg, oerfel ayb
 • Dechrau dangos diddordeb mewn yn eu hamgylchfyd
 • Ail-adrodd digwyddiadau pleserus e.e. sugno bys bawd ayb

Datblygiad Ieithyddol

 • Crio i ddenu sylw
 • Ymateb drwy symud eu llygaid neu’u pen tuag at y person sy’n siarad
 • Datblygu’r gallu i wneud synau chwaeuus e.e. chwerthin

Datblygiad Cyndeithasol ac Emosiynol

 • Gwylio wyneb ei ofalydd
 • Gwenu ag ymateb i lais
 • Ofn pobl dierth