E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Iechyd a Gofal & Blynyddoedd Cynnar Datblygiad Plentyn Y Wers - Damcaniaethwyr
Y Wers - Y Meysysdd Datblygiad
Y Wers - Datblygiad Plentyn 0 - 8 Oed
Y Wers - Arsylwi ac Asesu
Y Wers - Damcaniaethwyr
Damcaniaethwyr
Damcaniaethwyr
Tudalen 3
Tudalen 4
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

< 1 2 3 4  >
DAMCANIAETHWYR

Mae nifer fawr o ddamcaniaethwyr wedi astudio’r modd y mae plant yn datblygu, yn gorfforol, yn feddyliol, yn ieithyddol, yn gymdeithasol, yn emosiynol ac o ran ymddygiad, gan geisio rhoi eu safbwyntiau nhw eu hunain ar y prosesau yma.

Mae’r holl ddamcaniaethwyr a ganlyn wedi creu eu safbwyntiau, ymresymiadau a’u hathroniaethau eu hun ynglŷn â’r ffordd yr ydym yn datblygu; drwy amryw brofion a gynhaliwyd ganddynt, a thrwy arsylwi ac asesu’r ymddygiad dynol.

Mae’r damcaniaethwyr a ganlyn yn syrthio i wahanol grwpiau damcaniaeth ee seicodynamig, dyneiddiol, ymddygiadol, adeileddol a biolegol, gan eu bod wedi gweithio ar wahanol safbwyntiau ynghylch y ffordd yr ydym yn tyfu a datblygu.

Mae ymddygiad dynol yn destun cymhleth iawn na ellir ei esbonio’n llawn drwy astudio safbwyntiau un neu ddau o’r damcaniaethwyr, gan fod ganddynt oll safbwyntiau diddorol, a ellir eu cysylltu’n bendant i’r ffordd yr ydym ni fel bodau dynol yn datblygu, meddwl ac ymddwyn.