E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Iechyd a Gofal & Blynyddoedd Cynnar Datblygiad Plentyn Canllawiau'r Athro
Y Wers - Y Meysysdd Datblygiad
Y Wers - Datblygiad Plentyn 0 - 8 Oed
Y Wers - Arsylwi ac Asesu
Y Wers - Damcaniaethwyr
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro
Canllawiau'r Athro Page

 
CANLLAWIAU'R ATHRO PAGE
Nodiadaur Athro

Y nd wrth gyflwynor rhaglen yma yw i hybu gwybodaeth y disgybl am ddatblygiad cyfannol plentyn rhwn 0-8 oed. Bydd y rhaglen yn edrych ar ddatblygiad corfforol, deallusol, ieithyddol, emosiynol a chymdeithasol plentyn.
Mae gan oedolion ran bwysig i chwarae yn hybu datblygiad plant. Mae gan blant angen bod mewn cyswllt ag eraill, ar angen i fod yn rhan o amgylchedd hapus a phositif, lle cnt ofal a chariad, heb yr elfennau angenrheidiol yma bydd y plant yn methu datblygu yn l y norm.

Y teulu sydd fel arfer yn darparu, gofal a chariad, ond ar adegau ym mywyd bob plentyn, byddant yn treulio amser gyda gofalwyr eraill, naill ai mewn meithrinfa, ysgol feithrin neu gyda nani neu warcheidydd plant. Felly y mae hin bwysig bod gan y personau yma wybodaeth a dealltwriaeth dda o angenhenion datblygiadol plant yn ystod eu blynyddoedd cynnar.
Mae rl y gofalydd yn hybu datblygiad iach y plant yn bwysig iawn er mwyn sicrhau eu bod yn tyfu a datblygu yn l y norm.

Syniadau am Weithgareddau Estynnol ir Disgyblion  
 1. Cynlluniwch a gweithredwch weithgaredd syn hybu datblygiad corfforol
 2. Cynlluniwch a gweithredwch weithgaredd syn hybu datblygiad ieithyddol
 3. Cynlluniwch a gweithredwch weithgaredd syn hybu datblygiad cymdeithasol
 4. Cynlluniwch a gweithredwch weithgaredd syn hybu datblygiad emosiynol
 5. Cynlluniwch a gweithredwch weithgaredd syn hybu datblygiad deallusol
 6. Creuwch gynllun tymor byr ar y thema Myfi fy Hun a fydd yn ymestyn datblygiad
  cyfannol plant 3 5 oed. 
 7. Gwnewch waith ymchwil ar un or damcaniaethwyr a chyflwynwch y gwaith ir dosbarth
 8. Creuwch daflen wybodaeth A4 am un or damcaniaethwyr
 9. Creuwch arddangosfa wl ar y damcaniaethwyr au credoau nhw am y
  meysydd datblygiadol
 10. Trefnu bod ymwelydd iechyd yn dod mewn i siarad gyda chi ynglyn datblygiad a thyfiant arferol plentyn (au swyddogaeth nhw yn y broses yma)