E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Busnes Ffynonellau Cyllid
Y Wers - Ffynonellau Cyllid
Astudiaethau Achos 1
Astudiaethau Achos 2
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

FFYNONELLAU CYLLID
Yn sylfaenol, mae angen cyllid ar fusnesau ar gyfer y tymor byr a'r tymor hir. Fe fydd y ffordd maen nhw'n codi'r arian yma yn amrywio cryn dipyn, ac yn yr adran hon, byddwn ni'n dechrau edrych ar y ffynonellau gwahanol ac i ba ddibenion busnes gallen nhw fod yn ddefnyddiol.

Y ffynonellau pwysig i'w hystyried yw'r ffynonellau mewnol a ffynonellau allanol. Mae 'ffynonellau mewnol' yn cyfeirio at arian y mae modd ei godi oddi mewn i'r cwmni / busnes. Fe allai hynny olygu elw'r cwmni neu, efallai, trefnu adnoddau yn well - e.e. (cadw llai o stoc).

Mae ffynonellau allanol yn golygu codi arian o'r tu allan i'r cwmni. Mewn llawer o achosion, bydd hyn yn golygu troi at y banciau. Efallai, ar y llaw arall, y bydd yn golygu bod y cwmni'n ceisio gwerthu rhagor o gyfranddaliadau ar y farchnad stoc neu werthu debenturau i godi arian.