E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Busnes Cyfrif Elw a Cholled
Y Wers Cyflwyniad
Y Wers - Gweithgaredd 1
Y Wers - Gweithgaredd 2
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

CYFRIF ELW A CHOLLED
Mae llawer o'r mesurau safonol a ddefnyddir i asesu cyflwr ariannol busnes yn golygu cymharu'r ffigurau sy ar y fantolen 'r rheiny sy ar y daflen 'Elw a Cholled'.

Mae'r cyfrif 'Elw a Cholled' yn rhoi crynodeb o weithgarwch masnachol y busnes - incwm, gwerthiant a gwariant - a'r elw a cholled ar gyfer cyfnod penodol o ganlyniad i hyn.