E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Busnes Llif Arian
Y Wers - Llif Arian
Astudiaethau Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

LLIF ARIAN
Mae pobl ym myd busnes yn dweud yn aml mai "Arian yw'r Brenin" - am fod arian yn holl bwysig i fusnesau. Heb arian, does dim modd talu gweithwyr na chyflenwyr ac felly fe fyddai'r busnes yn aros yn ei unfan. Arian yw'r olew ym mheiriant busnes ac mae Adroddiad Llif-arian yn dangos yr arian sy'n llifo i mewn ac allan o fusnes dros gyfnod penodol (e.e. bob mis, tri mis ac ati).