E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Busnes Mantolen
Y Wers - Asesu Perfformiad Ariannol
Astudiaethau Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

MANTOLEN
Adroddiad Ariannol Statudol: - mae rhaid i gwmnau ddangos maint eu gwerthiant am y flwyddyn, eu costau i gyd ac yna eu helw.

Dogfen gyllid sy'n dangos beth sy'n ddyledus ar y cwmni ynghyd ag eiddo'r cwmni ar gyfnod penodol yw mantolen. Mae hi wedi'i seilio ar y ffaith bod rhaid i gyfanswm yr asedau fod yn cyfateb i gyfanswm y gwariant mae'r cwmni wedi ymrwymo iddo.