E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Busnes Adennill Costau
Y Wers - Adennill Costau
Astudiaethau Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

ADENNILL COSTAU
Amcanion

Rhoi esboniad ar gymhwyso dadansoddiad adennill costau.
Cyflwyno'r cysyniad o gostau sefydlog a newidiol a maint cyfraniad.
Egluro pris gwerthu a maint cyfraniad drwy ddefnyddio costau sefydlog a newidiol.