E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Busnes Rheoli Perfformiad Busnes
Y Wers - Dadansoddi Datganiadau Ariannol
Y Wers - Dangosyddion Perfformiad Allweddol
Astudiaethau Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

RHEOLI PERFFORMIAD BUSNES
Mae penderfyniadau ym myd busnes yn dibynnu ar ddadansoddi data syn amserol ac yn berthnasol. Yn y byd modern, syn newid yn gyflym iawn, rhaid i fusnesau fonitro materion perfformiad a hyfywedd y tymor hir o ddydd i ddydd ac ymateb yn gyflym i newidiadau.

Mae Rheoli Perfformiad Busnes(RhPB) (BPM business performance management) yn rhan hanfodol o redeg busnes - monitro a rheoli perfformiad busnes er mwyn cael y gwerth gorau am y gost leiaf. Mae BPM yn fethodoleg o reoli perfformiad ar bob lefel - ariannol a gweithredol - ynglyn r gorffennol ar presennol. Mae proses BPM yn cael ei chymhwyso i ragweld newidiadau yn y farchnad, i ddeall cwsmeriaid, cynnyrch, partneriaid a gweithwyr, ac i werthuso amcanion a chyfeiriad y busnes.