E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Twristiaeth a Hamdden Marchnata
Y Wers - Gwasanaethau i Gwsmeriaid
Astudiaethau Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

MARCHNATA
Bydd sefydliad hamdden a thwristiaeth yn cymhwyso dadansoddiad CGCB i gadarnhau sut mae'n cyflawni/perfformio a gweld oes lle i wella.

  • Cryfderau
  • Gwendidau
  • Cyfleodd
  • Bygythiadau


Mae modd cymhwyso CGCB hefyd i weld pa bethau sydd y tu allan i'w reolaeth a allai fod o gymorth i'w wneud yn well neu a allai fod yn fygythiad i'r sefydliad.

Mae modd defnyddio CGCB i weld pa fodd sydd o newid dull marchnata'r sefydliad.