E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Twristiaeth a Hamdden Gofal Cwsmer
Y Wers - Gwasanaethau i Gwsmeriaid
Y Wers - Cwsmeriaid
Y Wers - Cyfathrebu
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

GOFAL CWSMER
Mae gwasanaethau i gwsmeriaid yn ymwneud :

  • Helpu pobl
  • Gofalu am bobl
  • Sicrhau eu bod yn mwynhau eu hunain
  • Rhoi gwybodaeth i bobl
Mae sefydliadau yn niwydiannau hamdden a thwristiaeth eisiau denu pobl i ddod i achlysyr neu atyniad neu i brynu'r cynnyrch maen nhw'n ei ddarparu.

OOs yw'r sefydliad yn darparu gwasanaethau da i gwsmeriaid (helpu pobl i fwynhau eu hunain) maen nhw'n fwy tebygol o ddychwelyd a dweud wrth eu ffrindiau eu bod wedi cael amser da.