E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Twristiaeth a Hamdden Cyflwyniad i Dwristiaeth a Hamdden
Y Wers - Ardaloedd sy'n Denu Twristiaid
Y Wers - Gwyliau
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

CYFLWYNIAD I DWRISTIAETH A HAMDDEN

Mae ystod eang o gyrchfannau twristaidd yng ngwledydd Prydain. Dyma un rheswm pam y mae'r deyrnas yn boblogaidd ymhlith twristiaid cartref ac o dramor.

Dyma rai o'r mathau o gyrchfannau twristiaid sydd i'w cael:

  • Ardaloedd yr arfordir, sy'n cynnwys trefi glan môr ac Arfordiroedd Treftadaeth
  • Ardaloedd cefn gwlad, sy'n cynnwys Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol
  • Trefi a Dinasoedd sy'n denu twristiaid
  • Mannau cynnal chwaraeon
  • Parciau Thema