E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Twristiaeth a Hamdden Hamdden Mewn Ardaloedd Gwahanol
Y Wers - Hamdden Mewn Ardaloedd Gwahanol
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

HAMDDEN MEWN ARDALOEDD GWAHANOL

Yng ngwledydd Prydain mae dinasoedd, trefi mawr a bach ac ardaloedd cefn gwlad. Yn ein hachos ni, Y Cymry, dim ond tair dinas gweddol eu maint sy, nifer o drefi llai ac yna ardaloedd helaeth o gefn gwlad a mynydd-dir.

Fe all ardaloedd cefn gwlad fod yn fynyddig, yn goediog neun dir amaeth.

Wedyn mae ardaloedd yr arfordir, gydau trefi glan mr au golygfeydd godidog or arfordir.

Maer gwahaniaethau hyn yn pennu y bydd gweithgareddau a chyfleusterau hamdden yn amrywio o fan i fan.