E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Twristiaeth a Hamdden Twristiaeth Yn Ddiwydiant Cynaladwy
Y Wers - Diwydiant Cynaladwy?
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

TWRISTIAETH YN DDIWYDIANT CYNALADWY
  • Tua 15 mlynedd yn l, dechreuodd pobl sylweddoli bod newidiadau mawr i'w gweld yn yr amgylchedd.
  • Fe ddechreuon nhw ddefnyddio termau megis 'newid hinsawdd' a 'chynhesu byd-eang', a dechreuodd gwyddonwyr rybuddio ynglyn phroblemau amgylcheddol sylweddol, megis newid yn lefel y mr, sychder a chynefinoedd naturiol a fyddai'n diflannu yn y dyfodol agos.
  • Dechreuodd pobl ddod yn fwy effro i'r ffyrdd roedd gweithgaredd dynol yn effeithio ar brosesau naturiol ac yn defnyddio gormod ar adnoddau naturiol y ddaear.
  • Erbyn heddiw, mae rhagor o bobl yn sylweddoli bod angen newidiadau sylfaenol yn ein ffyrdd o fyw a bod angen camau gweithredu i warchod amgylcheddau. Bellach mae'r angen i ailgylchu deunyddiau a gwarchod adnoddau naturiol y ddaear yn rhywbeth sy'n cael ei dderbyn yn lled gyffredinol.