E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Drama Llwyfannu
Y Wers - Llwyfannu
Y Wers - Set
Y Wers - Golau
Y Wers - Sain
Y Wers - Gwisgoedd
Y Wers - Creu Theatr Rhyngweithiol
Astudiaeth Achos 1
Astudiaeth Achos 2
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

LLWYFANNU
Bwriad y gweithgareddau canlynol yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ddeall y problemau sydd ynghlwm ā dod a darn o ddrama yn fyw yn y theatr. Bydd cyfle i edrych ar wahanol siapau o lwyfannau a'r problemau y mae'r rhain yn achosi a chyfle i weld y gwahaniaeth rhwng arddulliau cynllunio. Wedi penderfynu ar y set; sut mae ei oleuo yn llwyddiannus a sut mae modd defnyddio siāp mewn ffordd greadigol, mi fydd yr uned yn symud ymlaen i edrych ar sut mae penderfynu ar wisg briodol ar gyfer y cynhyrchiad a'r cymeriad.

  • Siapau llwyfan
  • Set
  • Golau
  • Gwisgoedd
  • Sain