E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Drama Creu Golygfa
Y Wers - Cymeriadu
Y Wers - Monolog
Y Wers - Gwrthdrawiad
Y Wers - Deialog
Y Wers - Gwisgoedd
Y Wers - Creu Golygfa Heb Eiriau
Astudiaethau Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

CREU GOLYGFA
Mae golyfa yn elfen hanfodol mewn unrhyw ddrama neu berfformiad. Yn yr uned yma byddwn yn edrych ar sut mae creu golygfa gan ofyn nifer o gwestiynau pwysig:

  • beth sydd yn gwneud golygfa dda?
  • oes rhaid cael deialog mewn golygfa?
  • sut mae creu awyrgylch mewn golygfa?
  • sut mae gosod golygfa yn gywir?
  • sut mae cyflwyno cymeriad mewn golygfa?


Cewch gyfle i ddarllen, actio a chreu golygfeydd a'u hasesu. Mae barn wrthrychol yn bwysig wrth asesu gwaith - edrych ar yr olygfa yn oeraidd gan benderfynu beth sydd yn gweitiho a beth sydd angen ei wella. Cofiwch nad oes ateb cywir nac anghywir wrth greu golygfa ond mae yna ffyrdd mwy llwyddiannus i gyflwyno.

Mae'r broses o greu golygfa yn gallu bod yn un gymhleth gyda dramodwyr yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol. Yn yr uned yma, cewch eich ysbrydoli i gyflwyno eich syniadau mewn ffyrdd dramatig.

Y ffordd gorau i wella eich gwaith yw darllen llawer o ddramâu a mynd i'r theatr yn aml i weld ac i glywed dramâu. Wrth ysgrifennu, cofiwch bod eich gwaith yno i'w berfformio a bod y gynulleidfa ond yn cael un cyfle i'w ddeall.