E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Drama Hanes Theatr Groegaidd
Y Wers - Y Theatr
Y Wers - Mathau o Ddramu Groegaidd
Y Wers - Dramodwyr Mawr Theatr Groeg
Y Wers - Masgiau
Y Wers - Gwisgoedd
Y Wers - Dyfeisiau Theatrig
Y Wers - Y Corws
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

HANES THEATR GROEGAIDD
Mae dechreuad y theatr fel yr ydym yn ei hadnabod heddiw yn mynd nl i wlad Groeg. Yno rhwng tua 600 a 200 C.C. y gwelwyd y traddodiad theatrig am y tro cyntaf. Datblygodd y theatr allan o ?yl grefyddol a gynhaliwyd yn Athen yn enw y duw Dionysos - duw gwin, ffrwythlondeb a chyfeddach.

Yn yr uned hon fe geisiwn daflu ciplowg ar hanes cychwyn y ddrama theatr fel yr ydym yn ei hadnabod heddiw. Cawn sn am gynllun y theatrau cynharaf a rhoi sylw i rai o brif ddramodwyr y cyfnod. Byddwn yn canolbwyntio ar y defnydd o fasgiau a gwisgoedd yn y cyfnod hwn cyn edrych yn fanylach ar un ddrama yn arbennig, sef, Oedipus Rex gan Sophocles. Ystyrir hon yn enghraifft berffaith o drasiedi.