E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Drama Hanes Theatr Elisabethaidd
Y Wers - Theatrau'r Cyfnod
Y Wers - Shakespeare
Y Wers - Dramodwyr Eraill
Y Wers - Gwisgoedd
Y Wers - Technegau Actio
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

HANES THEATR ELISABETHAIDD
Mae Theatr Elisabethaidd yn derm cyffredinol sy'n cyfeirio at y dramâu a ysgrifenwyd ac a berfformiwyd yn gyhoeddus yn Lloegr yn ystod teyrnasiad Elisabeth I (1558-1603).

Gellir defnyddio'r enw hefyd yn fwy eang i gynnwys y theatr yn ystod y rhai ddilynodd Elisabeth ar yr orsedd, sef James I a Siarl I.

Er bod nifer o ddramodwyr eraill wedi ysgrifennu dramâu yn ystod y cyfnod hwn mae cyswllt anorfod rhwng yr enw Theatr Elisabethaidd ac enw Shakespeare.

Yn yr uned hon fe edrychwn ar sut a ble y perfformiwyd y dramâu cyntaf yn y cyfnod hwn gan gyfeirio at rai o'r prif theatrau a godwyd yn y cyfnod. Rhown sylw i rai o'r prif ddramodwyr - ar wahân i Shakespeare - a berthynai i'r cyfnod. Gan fod ei enw ef bron yn gyfystyr â Theatr Elisabethaidd fe ganolbwyntiwn ar ei waith gan dalu sylw arbennig i un o'r drasiediau, sef, Romeo a Juliet. Yn ychwanegol i hyn rhown sylw i wisgoedd y cyfnod gan dalu sylw arbennig i arwyddocad lliwiau yn nramâu'r cyfnod.