E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Drama Theatr Ewropeaidd
Y Wers - Y 'Well Made Play'
Y Wers - Realaeth a Naturiolaeth
Y Wers - Ibsen
Y Wers - Dramodwyr Nodweddiadol
Astudiaeth Achos 1
Astudiaeth Achos 2
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

THEATR EWROPEAIDD

Yn yr uned hon fe edrychwn ar rai o'r prif ddramodwyr sy'n perthyn i gyfnod drama fodern Ewrop. Dramodwyr megis Ibsen, Chekhov, Strindberg a Beckett. Mae rhain wedi chwarae rhan bwysig yn natblygiad y ddrama a byd y theatr a thrwy daflu cipolwg ar eu gwaith y bwriad yw creu ymwybyddiaeth well o'r cyfnod arbennig hwn gan weld, gobeithio, sut yr effeithiodd eu gwaith ar lu o ddramodwyr eraill a'u dilynodd.

Fe geisiwn ni ddangos, trwy rai o'r dramâu, sut mae ffurf ddramatig a/neu berfformiad yn perthyn i'r cyd-destun cymdeithasol a hanesyddol. Cawn edrych ar ddramâu megis T? Dol, Miss Julie, The Cherry Orchard (Y Gelli Geirios) a Waiting for Godot (Aros am Godot).