E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Amaethyddiaeth Ŵyna
Y Wers - Codau
Y Wers - Ŵyna
Y Wers - Genedigaeth
Y Wers - Problemau Geni
Y Wers - Gofalu
Y Wers - Clefydau a Phroblemau
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

ŴYNA
Mae llwyddiant unrhyw fferm ddefaid yn dibynnu ar nifer yr ŵyn sy'n cael eu magu, a'u hansawdd. Mewn unrhyw system, mae'n bwysig sicrhau'r cnwd gorau posibl o ŵyn. Nod y wers hon yw dangos sut mae sgiliau meithrin stoc da a hwsmonaeth dda yn dylanwadu ar gyfradd goroesi ŵyn. Bydd y wers yn cynnwys y meysydd pwysig wrth reoli defaid ac ŵyn yn dda, wrth eu lletya ac yn ystod y cyfnod ŵyna. Bydd yn canolbwyntio ar enedigaethau naturiol ac yn cynnwys cyngor ar ddelio gyda genedigaethau gyda chymorth.

Cynnwys

  • Gofynion Lletyad (fel yr awgrymir gan y Cod Argymhellion ar Gyfer Lles Defaid AACCC)
  • Paratoi ar gyfer ŵyna
  • Yr Enedigaeth Naturiol
  • Yr Enedigaeth gyda Chymorth
  • Gofalu am y Ddafad a'r Oen ar ôl yr enedigaeth
  • Clefyddau a Phroblemau