E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Amaethyddiaeth Asesu a sgorio gwedd anifeiliaid Fferm
Y Wers - Gwartheg Llaeth
Y Wers - Gwartheg Sugno
Y Wers - Defaid
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

ASESU A SGORIO GWEDD ANIFEILIAID FFERM
Mae sgorio gwedd yn bwysig ar gyfer holl anifeiliaid y fferm. 

Mae'n dechneg ar gyfer asesu'n rheolaidd pa mor dew neu denau yw'r anifeiliaid.  Mae sgorio gwedd yn sicrhau bod y fuwch yn y safle cywir ar gyfer pob cam o'i chylch blynyddol.  Os oes unrhyw ddiffygion, yna gellir cyflwyno newidiadau i'r diet i unioni'r problemau.

Mae'r dechneg o sgorio gwedd yr un peth ar gyfer unrhyw anifail, ond mae'r sgorio y mae ei angen ar gyfer rhai gwartheg ar adegau penodol o'r flwyddyn yn amrywio.

Mae sgorio gwedd fel mater o drefn yn gallu helpu darganfod problemau iechyd potensial. Fe fydd buchesi gwedd gorfforol cywir yn cynhyrchu mwy ac yn llai tebygol o gael clefydau a phroblemau atgynhyrchu. Mae'r rheiny sydd gwedd lai na'r hyn sy'n ddelfrydol yn debygol o gael problemau iechyd ac mae gwartheg sy'n fwy na'r wedd ddelfrydol yn debygol o gael problemau wrth eni lloi.