E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Amaethyddiaeth Silwair
Y Wers - Porfa
Y Wers - Yr Egwyddorion
Y Wers - Y Camau
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

SILWAIR
Mae glaswelltir yn adnodd pwysig mewn amaethyddiaeth. Mae ansawdd glaswelltir Prydain yn amrywiol iawn, ac mae nifer o ffactorau'n cyfrannu at hyn: glaw, ffrwythlondeb y pridd ac effeithlonrwydd y draenio. Os yw ffrwythlondeb y pridd yn uchel, a'r draenio'n dda, yna gellir cael glaswelltir o ansawdd uchel, ond os yw'r draenio'n wael a lefelau ffrwythlondeb y pridd yn isel, yna fe fydd ansawdd y glaswelltir yn isel. Mae ansawdd y glaswelltiroedd yn effeithio ar dda byw ac allbynnau da byw fferm. Glaswellt yw'r cnwd a ddefnyddir fwyaf ar gyfer silwair, o bell ffordd, ac mae'n bwysig ar gyfer bwydo da byw dros y Gaeaf. Fe fydd y wers yn canolbwyntio ar silwair a'r camau sydd ynghlwm gwneud silwair.