E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Amaethyddiaeth Heintiau
Y Wers - Heintiau
Y Wers - Afiechydon a Imiwnedd
Y Wers - Trosglwyddo Heintiau
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

HEINTIAU

Mae sicrhau iechyd dda mewn anifeiliaid fferm yn hanodol er mwyn:

  • Cael y cynnyrch gorau ganddynt
  • Lles yr anifeiliaid eu hunain
Yr allwedd gan amlaf yw i geisio osgoi achosion o iechyd gwael drwy sicrhau hwsmonaeth dda. Ar ôl dweud hyn, hyd yn oed gyda'r hwsmonaeth gorau posib, gellir cael problemau iechyd o dro i dro. Yn yr achosion hyn, gan amlaf, fe fydd angen triniaeth addas ar yr anifail. Gall y milfeddyg roi cyngor ar osgoi iechyd gwael, a hefyd sut i drin achosion.

Yn yr uned hon, canolbwyntir ar heintiau:

  • Beth sy'n achosi haint - organebau
  • Natur afiechyd
  • Imiwnedd
  • Dulliau o drosglwyddo heintiau
  • Sut i osgoi heintiau
  • Arwyddion iechyd ac afiechyd mewn anifeiliaid
  • Dulliau trin
  • Enghreifftiau o heintiau cyffredin