E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Iechyd a Gofal & Blynyddoedd Cynnar Cyfathrebu
Y Wers - Cyfathrebu
Y Wers - Camau
Y Wers - Rhwystrau
Astudiaeth Achos 1
Astudiaeth Achos 2
Astudiaeth Achos 3
Astudiaeth Achos 4
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

CYFATHREBU
O'r blynyddoedd cynnar, mae'r awydd i gyfathrebu yn un sylfaenol a greddfol. Bwriad cyfathrebu meithrin cysylltiad ag arall er mwyn cyfnewid negeseuon. I weithiwr ym maes addysg y blynyddoedd cynnar mae’r ddawn i gyfathrebu’n effeithiol yn un allweddol - boed yn gyfathrebu â phlant, cydweithiwr neu rieni. Bydd nifer o ffactorau’n rhannol gyfrifol am y modd bydd y neges yn cael ei dehongli.

Mae’n bwysig meithrin ymwybyddiaeth o'r ffordd mae cyfarthrebu’n llwyddo mewn dosbarth ar gyfer y blynyddoedd cynnar. Mae rhaid cael cyfrwng sy'n gyffredin rhwng pawb i hybu cyfathrebu.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn rhywbeth sy’n rhoi gallu i'r unigolion, tra bod cyfathrebu aneffeithiol yn dueddol o greu ymdeimlad o rwystredigaeth ac unigedd.

  • Cylch Cyfathrebu
  • Camau Cyfathrebu
  • Rhwystrau ar Lwybr Cyfathrebu