E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Iechyd a Gofal & Blynyddoedd Cynnar Darllen Stori
Y Wers - Llenyddiaeth Cynnar
Y Wers - Plant a Dysgu Darllen
Y Wers - Llyfrau Plant
Y Wers - Darllen Gyda'r Plant
Y Wers - Dulliau Darllen
Astudiaethau Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

DARLLEN STORI
Mae adrodd, neu ddarllen, stori i blant yn weithgaredd syn agor y drws i nifer fawr o gyfleoedd dysgu, a chyfleoedd i fwynhau a chael difyrrwch. Maen ddull o hybu datblygiad cyfannol plentyn, hynny yw, ei ddatblygu'n gorfforol, deallusol, emosiynol, cymdeithasol ac ieithyddol.

Mae gweithgaredd adrodd neu ddarllen stori i blant yn un sy'n hybu datblygiad cyfannol y plentyn, yn ogystal ag annog ynddo'r teimlad o fod eisiau dysgu a bod yn rhan o broses darllen.

Fe fydd yr uned yma'n rhoi sylw i'r pynciau isod:

  • Llythrennedd
  • Rhoi gofal i blant a chymorth darllen i blant
  • Y ddau ddull pendodol o ddysgu darllen
  • Llyfrau i Blant
  • Proses Darllen
  • Sach Stori a Bwrdd Gwlanen
  • Cynlluniau'r Tymor Byr, y Tymor Canol a'r Tymor Hir