E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Iechyd a Gofal & Blynyddoedd Cynnar Hawliau Cyfartal
Y Wers - Deddfau
Y Wers - Cymdeithasol
Y Wers - Plant
Astudiaeth Achos 1
Astudiaeth Achos 2
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

HAWLIAU CYFARTAL
Mae ‘Hawliau Cyfartal’ yn golygu rhoi cyfle cyfartal i bawb fod yn rhan o fywyd bob dydd hyd eithaf eu gallu, beth bynnag yw eu hil, crefydd, anabledd, rhyw neu gefndir cymdeithasol.

Ni ellir gwneud hyn trwy drin pawb yr un fath, ond trwy gydnabod ac ymateb i’r ffaith fod pobl yn wahanol i’w gilydd, a bod ganddynt anghenion a gofynion gwahanol. Os na chydnabyddir yr anghenion a’r gwahaniaethau hyn, yna ni fydd pobl yn derbyn hawliau cyfartal.