E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Iechyd a Gofal & Blynyddoedd Cynnar Datblygiad Plentyn
Y Wers - Y Meysysdd Datblygiad
Y Wers - Datblygiad Plentyn 0 - 8 Oed
Y Wers - Arsylwi ac Asesu
Y Wers - Damcaniaethwyr
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

DATBLYGIAD PLENTYN
Dros y blynyddoedd mae llu o bobl wedi astudio'r ffordd mae plant yn datblygu'n gorfforol, yn ddeallusol, yn ieithyddol, emosiynol a chymdeithasol ac mae gan bob un ohonyn nhw ei ddamcaniaeth ei hun.

Mae'r rhan fwyaf o blant yn cydymffurfio 'r hyn sy'n cael ei alw yn 'ddull arferol datblygiad' - sef eu bod yn datblygu medrau - e.e. cropian ac yna cerdded - o gwmpas un oedran arbennig; ond does yr un plentyn sy'n mynd i ddatblygu yn yr un modd nac ar yr union adeg, chwaith.. Os oes plentyn sydd 'ar ei hl hi' yn ei ddatblygiad, yna caiff ei asesu yn y maes hwnnw.

Mae deall sut mae plant yn datblygu yn y pum maes yn bwysig iawn i bawb sy'n rhoi gofal i blant, ac yna bydd modd cymhwyso'r wybodaeth yma i'r agweddau amrywiol ar ofal plant, megis paratoi gweithgareddau, sefydlu trefn ddyddiol, ac ati.

Y gred ydy bod cael gwybodaeth am ddatblygiad plant a medrau arsylwi yn annatod.. Mae arsylwi yn un dull o asesu sut mae plentyn yn datblygu yn y pum maes, ac, yn ogystal, yn ddull o benderfynu ydy'r plentyn yn cyrraedd y nod mae disgwyl ei chael, sef y 'norm'.

Mae'n bwysig iawn bod rhieni a'r rhai sy'n rhoi gofal i blant yn deall eu swyddogaeth nhw yngl?n datblygiad y plant, a'u bod yn cofio mor bwysig ydyn nhw yn y broses.