E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Cyfryngau Ffilmiau Cymru a Phrydain
Y Wers - Beth yw Ffilm Brydeinig?
Y Wers - Hanes y Ffilm ym Mhrydain
Y Wers - Ffilmiau Prydain ers 1990
Y Wers - Ffilmiau Annibynnol
Y Wers - Ariannu Ffilm Brydeinig
Astudiaeth Achos 1
Astudiaeth Achos 2
Astudiaeth Achos 3
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

FFILMIAU CYMRU A PHRYDAIN

Mae Ffilm yn un or cyfryngau mwyaf poblogaidd erbyn hyn. Maen grefft gymharol ifanc nid oedd yna ddiwydiant ffilm yn bodoli 100 mlynedd yn l a dim son am Hollywood, Bollywood neu unrhyw Wood arall.

Maer uned hon yn mynd i edrych ar ffilm ond o safbwynt Prydain a Chymru. Byddwn yn edrych ar hanes y diwydiant ai problemau. Mae hefyd cyfle i chi edrych ar ochr technegol ffilm a mentro eich hunain. Mae yma unedau ar ffilm Eingl Gymreig ac uned ar farchnata ffilm. Bydd yr uned yn codi nifer o gwestiynau ynglyn r diwydiant ym Mhrydain a Chymru. Nid oes atebion syml ir problemau sydd yn bodoli ond maen bwysig eich bod yn ymwybodol or ffilmiau sydd yn cael eu creu er gwaethaf dominyddiaeth Hollywood ar draws y byd.