E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Cyfryngau Hysbysebu
Y Wers - Hysbysebion a Hanes Hysbysebu
Y Wers - Sut Mae Hysbyseb yn Gweithio?
Y Wers - Gwerthu y Cynnyrch
Astudiaethau Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

HYSBYSEBU

Mae'r uned hon yn edrych ar hysbysebu a'r diwydiant hysbysebu. Erbyn hyn mae hysbysebion o'n cwmpas ym mhob man. Cawn ein bwrw channoedd o ddelweddau bob dydd. Mae datblygiad y Rhyngrwyd wedi golygu bod cwmnau yn gallu cyrraedd y gynulleidfa darged mewn ffurfiau newydd. Gan fod cymaint o gystadleuaeth mae cwmnau yn chwilio am ffyrdd newydd o dargedu'r gynulleidfa. Ffactor pwysig yw bod arian hysbysebion yn cadw sianeli teledu a radio, papurau newydd a cylchgronau yn bodoli.

Maen bwysig ein bod yn deall sut y mae hysbysebion yn gweithio a sut maen nhw'n targedu eu cynulleidfa darged.