E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Cyfryngau Y Theatr a'r Cyfryngau
Y Wers - Theatr Genedlaethol Cymru
Y Wers - O'r Sgript i'r Sgrn
Y Wers - Theatr Mewn Addysg
Y Wers - Y Theatr Gymunedol
Y Wers - CYFLE
Y Wers - Operu Sebon
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

Y THEATR A'R CYFRYNGAU

Yn yr uned hon fe edrychwn i ddechrau ar y Theatr yng Nghymru. Maer Theatr, fel ffilm, teledu a radio yn gyfrwng i gyfathrebu phobl. Trwyr uned cawn weld fod yna gydweithio agos yn digwydd rhwng y theatr a chyfryngau eraill, megis ffilm a theledu.

Cawn gipolwg ar y Theatr o 3 safbwynt:
Theatr Genedlaethol Cymru
Theatr Mewn Addysg
Y Theatr Gymunedol

Taflwn gipolwg ar ddwy opera sebon, sef, "Pobol y Cwm" a "Eastenders". Cawn edrych hefyd ar waith y dramodydd Sion Eirian, sydd yn pontio y cyfryngau i gyd gan ei fod wedi ysgrifennu dramau llwyfan, dramu teledu a sgriptiau i ffilmiau.